Top

Ionisatie, een gezonde manier van luchtzuiveren

Ionisatie                      


Ionisatie is een proces waarbij de lucht om ons heen voorzien wordt van positieve ionen. Deze positieve ionen zorgen ervoor dat de lucht wordt gezuiverd van pollen, huisstofmijt, rook, etensluchtjes en andere schadelijke stoffen. Ionisatie is een veilige en doeltreffende manier om de atmosfeer in huis optimaal gezond te houden. Het ionisatieproces heeft een aantal nuttige positieve effecten en is volkomen veilig, zowel voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hieronder leggen wij u uit hoe ionisatie werkt.

Het ionisatieproces in detail

Het ionisatieproces werkt als volgt: onze ionisator luchtreinigers verspreiden elektronen in de ruimte. In het apparaat wordt een negatieve hoogspanning op een naald gezet. De ionisator brengt maar liefst 20.000 tot 200.000 ionen per seconde in de atmosfeer. De elektronen springen van de naald en verbinden zich aan de zuurstofmoleculen. De geladen zuurstofmoleculen hechten zich aan de schadelijke, positief geladen, stofdeeltjes in de lucht en neutraliseren deze. Dat kunnen pollen, schimmels, tabaksrook en schimmels zijn, maar ook schadelijke gassen zijn. Door middel van ionisatie creëert u dus een herstel van de natuurlijke concentratie van negatieve ionen. U ademt dus altijd schone en gezonde lucht in.

Ionisatie is goed voor uw gezondheid

Het ionisatieproces heeft een goede invloed op uw gezondheid. Door ionisatie verminderen veel klachten zoals:
  • Hoesten
  • Astma
  • Verkoudheid
  • Hoofdpijn
  • Kortademigheid
  • Slaapproblemen
  • Hooikoorts
  • Allergieën
Het ionisatieproces zorgt ervoor dat alle stofdeeltjes, pollen etc uit de lucht worden gehaald. Een ionsator luchtreiniger is een effectieve en veilige oplossing om vervuiling, die steeds vaker voorkomt doordat de omgeving steeds drukker bevolkt raakt, tegen te gaan. Ionisatie werkt niet alleen in drukbevolkte gebieden maar ook in landelijke gebieden. In druk bevolkte gebieden is er een overvloed aan vervuilde lucht door uitlaatgassen, industriegassen, rooklucht enz. In landelijke gebieden zweven veel pollen en stuifmeel rond. Ook hier zijn luchtreinigers met ionisatie techniek een uitkomst voor mensen met verschijnselen van hooikoorts of allergische aandoeningen.

Optimaal functioneren dankzij een ioniserende luchtzuiveraar

Hoe schoon uw huis ook lijkt en hoe vaak u ook stofzuigt, er blijven altijd kleine stofdeeltjes in de lucht zweven. Daarom is ionisatie belangrijk, ook als het om bacteriën gaat in de atmosfeer. Door het ioniseren met negatief geladen ionen wordt de lucht gezuiverd en kunt u makkelijker zuurstof opnemen. Ademhalen wordt makkelijker en hoestklachten worden minder. Hoe schoner de lucht, hoe minder hoesten. Doordat luchtzuiveraars met ionisator op een effectieve manier pollen, fijnstof en huisstofmijt neutraliseren is ionisatietechniek voor mensen met hooikoorts of andere allergieën een uitkomst.