Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Garantiebepalingen

Garantie


  • U ontvangt standaard twee jaar garantie op al onze luchtreinigers, airco's en terrasverwarming. Op onze aromaproducten en meetinstrumenten leveren wij 1 jaar garantie. De garantie bepaling zal vermeld worden op de factuur. Onze producten voldoen aan de bestaande overheidsregels en geldende eisen op het gebied van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Gebreken worden gratis hersteld:

  • onze reparatietermijn is gemiddeld twee weken. Mochten wij overgaan tot vervanging, dan bieden wij u een geheel nieuwe luchtreiniger c.q. luchtbehandelaar aan.

Geen garantie

  • Verkeerd reinigen en bedieningsfouten vallen buiten de garantie. Onze garantie geldt niet als slijtage of storing kennelijk voortvloeit uit gebrek aan onderhoud, of als de slijtage als gebruikelijk kan worden gezien.

Ook in de volgende situaties vervalt onze garantie:

  • Als het gebruik niet overeenkomt met het doel van het apparaat
  • Als het gebruik onoordeelkundig is, bijvoorbeeld niet volgens onze meegeleverde instructies
  • Als er opzet of grove slordigheid in het spel is
  • Als derden veranderingen of  beschadigingen veroorzaken in of aan het product
  • Als de datum op het afleverbewijs aangepast of niet meer leesbaar is      
  • Als er sprake is van externe gevaren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.) 
  • Als u niet aan uw verplichtingen voldoet en in gebreke blijft

Bekijk ook onze algemene voorwaarden.